Kontaktinformasjon


Torridal menighet

Adresse: Hommeren 4, 4618 KRISTIANSAND S - se kart
Telefon: 38 19 68 50
Epost:
torridal.menighet@kristiansand.kommune.no

Bruks kto. 3000 07 70082
Fast givertjeneste kto. 3000 15 21728

Kantor

Maija-Liisa Aas

45002217

Send e-post

Barnehagebestyrer

Kristin Mykland Augland

97528599

Send e-post

Sokneprest

Liv Turid Blesvik

38196853

41516063

Send e-post

Menighetspedagog

Kathrine Refstie

93457079

Send e-post

Ungdomsarbeider

Leif Egil Rønaasen Reve

90082213

Send e-post

Kirketjener

Terje Skoge

47454964

Send e-post

Daglig leder

Ole Aleksander Østhassel

90502797

Send e-post