Enter Title

Kontaktinformasjon


Torridal menighet

Adresse: Hommeren 4, 4618 KRISTIANSAND S - se kart
Telefon: 38 19 68 50
Epost:
torridal.menighet@kristiansand.kommune.no

Bruks kto. 3000 07 70082
Fast givertjeneste kto. 3000 15 21728

Kontaktliste

Kantor

Maija-Liisa Aas

45002217

Send epost

Barnehagebestyrer

Kristin Mykland Augland

97528599

Send epost

Sokneprest

Liv Turid Blesvik

38196853

41516063

Send epost

Menighetspedagog

Kathrine Refstie

93457079

Send epost

Ungdomsarbeider

Leif Egil Rønaasen Reve

90082213

Send epost

Kirketjener

Terje Skoge

47454964

Send epost

Daglig leder

Ole Aleksander Østhassel

90502797

Send epost