Kontaktinformasjon


Torridal menighet

Adresse: Hommeren 4, 4618 KRISTIANSAND S - se kart
Telefon: 38 19 68 00
Epost: torridal.kristiansand@kirken.no

Bruks kto. 3000 07 70082
Fast givertjeneste kto. 3000 15 21728

Barnehagebestyrer

Kristin Mykland Augland

97528599

Send e-post

Sokneprest

Liv Turid Blesvik

41516063

Send e-post

Kirketjener/driftskonsulent

Øyvind Brennsæter

99105237

Send e-post

Organist

Hilmar Kristoffersen

92298161

Send e-post

Menighetspedagog

Kristine Østerhus Nilsen

90548763

Send e-post

Daglig leder

Ole Aleksander Østhassel

90502797

Send e-post