Åpen kirke, Langfredag


Langfredag

 

I dag er det den lange, mørke dagen. Kirka er åpen, og inne er det stille og nesten mørkt. Vi kan i stillhet sette oss ned og takke for at Jesus tok straffen. 

Tilbake