Søndagsskolen - Jesus til barna!


Det er søndagsskole på de fleste vanlige formiddagsgudstjenester kl. 11.00. 

 

Det er søndagsskole på alle vanlige formiddagsgudstjenester kl. 11.00, unntatt når det er generasjonsgudstjeneste. 

Alle samles først i kirka og deltar i første del av gudstjenesten. Så synger vi søndagsskolesangen, og deretter fortsetter søndagsskolen i kirkekjelleren. Alle aldre er hjertelig velkommen! Vi sender ut egen innbydelse til alle treåringer som er medlem i Den norske kirke. Det er også mulig å komme direkte ned i kirkekjelleren. Da er det lurt å være der ca 11.15. Når det ikke er søndagsskole, så har vi ordnet en barnekrok bakerst i kirka. Her er det småbord og stoler, og tegnesaker, bøker og litt leker.

Leder i Torridal søndagsskole er:

Kathrine Refstie: 93 45 70 79

Vi blir veldig glade hvis noen nye ønsker å være med som ledere/medhjelpere! Vi trenger flere:)

Våren 2021:

7.februar, 21.mars, 25.april og 9.mai. Januar, februar og begynnelsen av mars går alle ut på grunn av smittevern.

Generasjonsgudstjenester:

14.februar (Tårnagent), 11.april (Barabbas) og 2.mai.

Tilbake