Søndagsskolen - Jesus til barna!


Det er søndagsskole på de fleste vanlige gudstjenester.

 

Det er søndagsskole på alle vanlige formiddagsgudstjenester kl. 11.00, unntatt når det er generasjonsgudstjeneste. 

Alle samles først i kirka og deltar i første del av gudstjenesten. Så synger vi søndagsskolesangen, og deretter fortsetter søndagsskolen i kirkekjelleren. Alle aldre er hjertelig velkommen! Vi sender ut egen innbydelse til alle treåringer som er medlem i Den norske kirke. Det er også mulig å komme direkte ned i kirkekjelleren. Da er det lurt å være der ca 11.15. Når det ikke er søndagsskole, så har vi ordnet en barnekrok bakerst i kirka. Her er det småbord og stoler, og tegnesaker, bøker og litt leker.

Leder i Torridal søndagsskole er:

Kristine Østerhus Nilsen: 905 48 763

Vi blir veldig glade hvis noen nye ønsker å være med som ledere/medhjelpere! Vi trenger flere:)

Høsten 2022:

28. august – søndagsskolens dag
18. september
16. oktober
23. oktober
30. oktober
20. november

Generasjonsgudstjenester:
25. september (4-årsbok)
27. november (Lys våken)
24. desember kl. 14 (julaften)

 

Tilbake