Søndagsskolen - Jesus til barna!


Det er søndagsskole på de fleste vanlige gudstjenester.

Det er søndagsskole på de fleste vanlige formiddagsgudstjenester kl. 11.00, unntatt når det er generasjonsgudstjeneste. 

Alle samles først i kirka og deltar i første del av gudstjenesten. Så synger vi søndagsskolesangen, og deretter fortsetter søndagsskolen i kirkekjelleren. Alle aldre er hjertelig velkommen! Vi sender ut egen årlig innbydelse til alle treåringer som er medlem i Den norske kirke.

Det er også mulig å komme direkte ned i kirkekjelleren. Da er det lurt å være der ca 11.15. Når det ikke er søndagsskole, så har vi ordnet en barnekrok bakerst i kirka. Her er det småbord og stoler, og tegnesaker, bøker og litt leker.

Leder i Torridal søndagsskole er:

Kristine Østerhus Nilsen: 905 48 763

Vi blir veldig glade hvis noen nye ønsker å være med som ledere/medhjelpere! Vi trenger flere:)

Høsten 2024:

15. september

13. oktober

27. oktober

3. november

17. november

24. november

Generasjonsgudstjenester:

25. august - samlingsgudstjeneste med 1. klassingene

22. september -  utdeling av 4 års bok

20. oktober - høsttakkefest

1. desember -  LYS VÅKEN med 6. trinn
 

Tilbake