Artikkeldetaljer

Søndagsskolen - Jesus til barna!


Det er søndagsskole på de fleste vanlige formiddagsgudstjenester kl. 11.00. 

 

Det er søndagsskole på alle vanlige formiddagsgudstjenester kl. 11.00, unntatt når det er generasjonsgudstjeneste. 

Alle samles først i kirka og deltar i første del av gudstjenesten. Så synger vi søndagsskolesangen, og deretter fortsetter søndagsskolen i kirkekjelleren. Alle aldre er hjertelig velkommen! Vi sender ut egen innbydelse til alle treåringer som er medlem i Den norske kirke. Det er også mulig å komme direkte ned i kirkekjelleren. Da er det lurt å være der ca 11.15. Når det ikke er søndagsskole, så har vi ordnet en barnekrok bakerst i kirka. Her er det småbord og stoler, og tegnesaker, bøker og litt leker.

Leder i Torridal søndagsskole er:

Kathrine Refstie: 93 45 70 79

Vi blir veldig glade hvis noen nye ønsker å være med som ledere/medhjelpere! Vi trenger flere:)

Høsten 2021:

22.august, 29.august, 26.september, 17.oktober, 21.november.

Generasjonsgudstjenester: 29.august (semesteroppstart), 19.september (4-års bok), 24.oktober (FN-dagen), 28.november (Lys Våken) og julaften klokka 14.00.

 

Tilbake