Søndagsskolen - Jesus til barna!


Det er søndagsskole på de fleste vanlige gudstjenester.

Det er søndagsskole på de fleste vanlige formiddagsgudstjenester kl. 11.00, unntatt når det er generasjonsgudstjeneste. 

Alle samles først i kirka og deltar i første del av gudstjenesten. Så synger vi søndagsskolesangen, og deretter fortsetter søndagsskolen i kirkekjelleren. Alle aldre er hjertelig velkommen! Vi sender ut egen årlig innbydelse til alle treåringer som er medlem i Den norske kirke.

Det er også mulig å komme direkte ned i kirkekjelleren. Da er det lurt å være der ca 11.15. Når det ikke er søndagsskole, så har vi ordnet en barnekrok bakerst i kirka. Her er det småbord og stoler, og tegnesaker, bøker og litt leker.

Leder i Torridal søndagsskole er:

Kristine Østerhus Nilsen: 905 48 763

Vi blir veldig glade hvis noen nye ønsker å være med som ledere/medhjelpere! Vi trenger flere:)

Våren 2024:

7. januar
28. januar
4. februar
10. mars
17. mars
21. april
28. april
5. mai

Generasjonsgudstjenester:

7. januar – gudstjeneste med hellige tre konger og juletregang
11. februar – fastelavn med karneval og tårnagenter
3. mars – Noah-samling
14. april – Barabbas-samling
26. mai – gudstjeneste med tur til Torve

Tilbake