Spiren jenteforening


Spiren – et tilbud til jenter i alderen 4–10 år.

Hjertelig velkommen til Spiren, jenteforeninga som holder til i Torridal kirke, i kirkekjelleren. Vi har samlinger tirsdager i oddetallsuker, klokka 17–18.30. Først har vi en andakt, vi synger litt, så har vi formingsoppgave og tilslutt er det frukt og loddtrekning.

Våren 2024:

16. januar
30. januar
13. februar
27. februar
12. mars
9. april
23. april – barneBASAR!

Mail: kn849@kirken.no
Tlf.: 905 48 763

Hjertelig velkommen!

Hilsen Kristin og Kristine

Tilbake