Spiren jenteforening


Spiren – et tilbud til jenter i alderen 4–10 år.

Hjertelig velkommen til Spiren, jenteforeninga som holder til i Torridal kirke, i kirkekjelleren. Vi har samlinger tirsdager i oddetallsuker, klokka 17–18.30. Først har vi en andakt, vi synger litt, så har vi formingsoppgave og tilslutt er det frukt og loddtrekning.

Høsten 2024:

27. august

10. september

24. september

8. oktober

22. oktober

5. november

19. november

 

Mail: kn849@kirken.no
Tlf.: 905 48 763

Hjertelig velkommen!

Hilsen Kristin og Kristine

Tilbake