Torridal barnekor


For gutter og jenter fra 4-5 år til og med 4.trinn. Velkommen!

 

Barnekoret er for sangglade gutter og jenter fra ca 4-5 år og oppover. Vi øver i Torridal kirke fra klokka 17–18, tirsdager i partallsuker. Utenom øvelsene har vi sangoppdrag både innen-og utenbygds.

Kontaktperson:  Ring menighetskontoret.

Vi starter opp med barnekor når tirsdagsmiddag starter opp, som blir i september.

Tilbake