Torridal barnekor


For gutter og jenter fra 4–5 år til og med 4. trinn. Velkommen!

Barnekoret er for sangglade gutter og jenter fra ca 4–5 år og oppover. Vi øver i Torridal kirke fra klokka 17–18, tirsdager i partallsuker. Vi har opptreden på gudstjenesten Maria budskapsdag, høstmesse siste lørdag i oktober, på lysmesse tredje søndag i advent og på julaften.

Korledere: Åsne Toreid Eriksen og Ole Aleksander Østhassel

Våren 2024:

23. januar
6. februar
5. mars
19. mars
2. april
16. april
23. april – vi synger på Spirens barneBASAR
30. april
14. mai
28. mai

Tilbake