Artikkeldetaljer

Torridal barnekor


For gutter og jenter fra 4-5 år til og med 4.trinn. Velkommen!

 

Barnekoret er for sangglade gutter og jenter fra ca 4-5 år og oppover. Vi øver i Torridal kirke fra klokka 17-18, tirsdager i partallsuker. Utenom øvelsene har vi sangoppdrag både innen-og utenbygds. Av og til har vi kveldsmat på koret, og noen ganger i løpet av året blir det overraskelse!

Kontaktperson:  Kathrine Refstie 934 57 079

Øvelsene høsten 2021: 7.september, 21.september, 19.oktober, 2.november, 16.november og 30.november.

Hjertelig velkommen til koret!

Hilsen Kathrine

Tilbake