Torridal barnekor


For gutter og jenter fra 5 år til og med 4.trinn. Velkommen!

 

Barnekoret er for sangglade gutter og jenter fra ca 4-5 år og oppover. Vi øver i Torridal kirke fra klokka 17-18, mandager i partallsuker. Utenom øvelsene har vi sangoppdrag både innen-og utenbygds. Av og til har vi kveldsmat på koret, og noen ganger i løpet av året blir det overraskelse!

Kontaktperson:  Kathrine Refstie 934 57 079

Øvelsene våren 2021: 11.januar, 25.januar, 8.februar, 8.mars, 22.mars, 19.april og 3.mai.

Øvelsen 11.januar, 8.mars og 22.mars går dessverre ut pga. økt smittevern!

Hjertelig velkommen til koret!

Hilsen Kathrine

Tilbake