Torridal kirkes kvinneforening


Kvinneforeningen har dessverre lagt ned sitt arbeid, etter 60 år i trofast tjeneste for Torridal menighet. Det har lenge vært ønsket nye krefter til å ta over engasjementet.

 

 

 

Tilbake