Storm- samling


Alder 3 år.

Det inviteres til samling i kirka, som regel i forbindelse med en generasjonsgudstjeneste.

På generasjonsgudstjenester er det lagt opp til at alt skal være barnevennlig, og barna må få lov å bevege seg i kirkerommet.

På¨gudstjenesten får vi høre en fortelling fra Bibelen, og så får 3-åringene med seg boka om Noahs ark og en liten lekebåt. Etter gudstjenesten er det kirkekaffe med noe godt å spise.

Tilbake