Førsteklasses


Alder 6 år

Det inviteres til samling i kirka, gjerne i forbindelse med den første gudstjenesten etter skolestart. 

Hensikten er at barna skal bli godt kjent og føle seg trygge og ønsket i kirka, og å medvirke til å skape en god følelse før skolestart.

Barna får ei fin aktivitetsbok med seg hjem fra samlingen.

Tilbake