Lys Våken


Alder 11 år/6.trinn

Alle 11-åringer inviteres til overnatting i kirka fra lørdag til søndag. Det blir en innholdsrik ettermiddag og kveld!

På lørdagen blir det blant annet: bli kjent leker, sang, refleks-rebus, gudstjenesteverksted, fortelling og samtale, film, formingsaktivitet og god mat.

På søndagen deltar barna i gudstjenesten.

Barna skal få erfare at kirka er deres hus, oppleve trygghet og at de blir sett og hørt.

 

Tilbake