Smittevern i Torridal menighet


Vi stenger ned aktivitetene i uke 1 og 2.

 

Grunnet stor økning i smitte den siste tiden, har myndighetene igjen innført strenge smittevernstiltak fram til og med 17.januar. Målet med disse tiltakene er å stoppe utviklingen.

Selv om smitten akkurat for øyeblikket er relativt lav i Kristiansand, er den større i andre byer. 

På bakgrunn av smittevernregler i Den norske kirke, har vi avlyst alle aktiviteter i uke 1 og 2. Dette gjelder også gudstjenester. Unntaket er begravelser som gjennomføres med maks antall 50 personer.

Åpen barnehage rammes ikke av Den norske kirkes smittevernveileder. Vi holder derfor denne åpen, men med ekstra fokus på smittevern, og inndeling i kohorter.

Tilbake