Dugnad 23. mai


Dugnad i Torridal kirke

Torsdag 23. mai vil Torridal menighet holde dugnad. Vi håper så mange som mulig vil være med på å gjøre det fint rundt oss her i kirka. Dugnaden vil bli delt opp i to bolker, en på formiddag og en på ettermiddag/kveld. Hvilke oppgaver som trengs å gjøres blir hengt opp i kirka, og så kan man skrive seg opp her. Eventuelt ta kontakt med daglig leder Ole Aleksander på tlf. 90502797. Om denne dagen ikke passer er det mulig å få en oppgave som kan gjøres en annen dag som passer bedre. Det blir kaffe og noe å spise underveis. Hold av dagen og bli med på dugnad i menigheten! 

Tilbake