Nytt menighetsråd valgt


Her er det nye menighetsrådet

Mandag 11. september ble det valgt nytt menighetsråd i Torridal menighet, og disse er:

Faste medlemmer: 
Anne Grethe Bratland Austeid, Augland
Monica Jørgensen, Lillefjell
Øyvind Dåsvatn, Strai
Arne Greibesland, Hommeren
Jan Erik Kittelsen, Gangdalen
Jan Aanensen, Vennesla

Varamedlemmer:
Aud Harriet Aslaksen, Mosby
Berit Matre Gåsland, Gangdalen
Gro Holm Rypestøl, Rypestøl
Ingrid Berglund Johnsen, Mosby

24. oktober samles det gamle menighetsrådet og det nye til møte, og her skal det nye ta over.

Vi ser frem til samarbeidet de neste fire årene.

Tilbake