Kandidater til menighetsrådsvalget


Nå kan du også forhåndsstemme!

VALGDAGEN

11. september er det kirkevalg i tillegg til kommunevalg. Du kan stikke innom stemmebåsen vår når du er innom for å stemme til kommunestyret; vi har valglokale i gangen i Torridalshallen, like ved kommunestyrevalgets lokale. Åpningstider på valgdagen er 9.00–21.00.

FORHÅNDSSTEMMING

Fra 10. august er det også mulig å forhåndsstemme. Dette gjøres ved Innbyggertorget ved Torvet i Kristiansand. Adressen er Rådhusgata 18. Åpningstider er 9.00–15.00.

Det er også mulighet til å forhåndsstemme etter gudstjenesten i Torridal kirke 27. august. Vi holder da oppe til kl. 14.00, samt på menighetskontoret i Torridal torsdag 31. august kl. 10.00–15.00. 

KANDIDATER TIL MENIGHETSRÅDET I TORRIDAL 2023–2027

Disse ti kandidatene stiller til valg for menighetsrådet i perioden 2023–2027:

1. Anne Grethe B. Austeid, f. 1964, bosatt på Augland
2. Monica Jørgensen, f. 1983, bosatt på Lillefjell
3. Jan Aanensen, f. 1955, bosatt i Vennesla
4. Øyvind Dåsvatn, f. 1961, bosatt på Strai
5. Ingrid B. Johnsen, f. 1953, bosatt på Mosby
6. Jan Erik Kittelsen, f. 1967, bosatt i Gangdalen
7. Arne Greibesland, f. 1955, bosatt på Hommeren
8. Gro Holm Rypestøl, f. 1947, bosatt på Rypestøl
9. Berit Gåsland, f. 1954, bosatt i Gangdalen
10. Aud Harriet Aslaksen, f. 1949, bosatt på Mosby

Tilbake