Musikkgudstjeneste 14. mai


Med nyskrevet musikk

Søndag 14. mai blir det en spennende og annerledes gudstjeneste i Torridal kirke. Vi har utfordret noen av de dyktigste musikerne som er tilknyttet Torridal til å være med og lage en musikkgudstjeneste. Vi har med oss Johnny Augland og Terje Dragseth, som har skrevet ny musikk som skal fremføres på gudstjenesten. Mannskoret Gaasehud blir også med, i tillegg til vår egen menighetsmusiker, Hilmar Kristoffersen.

Musikkgudstjenesten er selvsagt gratis. Kollekten denne søndagen går til det nye flygelet som menigheten ønsker å kjøpe inn.

Det blir også søndagsskole denne søndagen.

Tilbake