Vi endrer mailadresser!


Vi går over til @kirken.no

Fra mandag 24. april, vil alle ansatte i Kristiansand kirkeligere fellesråd endre mailadresse. Til nå har vi kjøpt it-tjenester av Kristiansand kommune, og da har vi også fått mail-løsninger av kommunen, med mailadresser som gjenspeiler dette. Disse vil avvikles, og bli erstattet av nye adresser.

Daglig leder Ole Aleksander Østhassel:
oo952@kirken.no

Sokneprest Liv Turid Blesvik:
lb495@kirken.no

Trosopplærer Kristine Østerhus Nilsen:
kn849@kirken.no

Kirketjener Serbastian Ourom:
so758@kirken.no

Tilbake