Fastetid med Lukasevangeliet


Bli med oss gjennom Lukasevangeliet!

Fastetiden handler blant annet om å være oppmerksom på alle fristelsene som kan dra og slite i oss. Mange bruker fastetiden til å faste fra diverse ting som kan binde dem. Noen faster fra kjøtt, noen fra godteri, noen fra Facebook og sosiale medier, noen fra shopping osv. Noen bruker fastetiden til å lese bestemte ting, eller sette seg andre, nyttige mål, som å gå turer eller besøke eldre og ensomme.

Det handler i bunn og grunn om å bli bevisst sitt fokus i livet, og være villig til å endre dette dersom vi har gått oss vill eller har kalibrert oss litt ut av kurs.

I fastetiden vil sokneprest Liv Turid og daglig leder Ole Aleksander gå igjennom Lukasevangeliet. Vi inviterer alle til å gjøre dette sammen med oss, og vil arrangere møter på onsdagskveldene i fastetiden. Vi vil kalle disse Lukas-kvelder. Det blir tre av disse: 8. mars, 15. mars og 22. mars. Du er velkommen til å delta, og vi oppfordrer alle som vil til å lese igjennom Lukas på forhånd.

8. mars: Introduksjon av Lukasevangeliet og kap. 1–2: Jesu fødsel

15. mars: Kap. 3–19,27: Jesu gjerning

22. mars: Kap. 19,27–24,53: Lidelseshistorien

Tilbake