Å sitte i menighetsrådet


Kirkevalg 11. september

Til høsten er det valg til menighetsråd rundt om i hele landet. Også Torridal menighet skal få nytt menighetsråd. Det er menighetsrådet som bestemmer hva slags aktiviteter menigheten skal drive med, og hva vi skal satse på. Menighetsrådet bestemmer også hva slags verdier og visjoner menigheten skal ha.

Å sitte i et menighetsråd lærer du mye av. Du kommer på innsiden av menighetslivet, og får innsikt i hvordan Den norske kirke drives, styres og hvordan den er bygget opp.

Mange av de som har sittet i menighetsrådet har opplevd det som givende, og man får et større eierskapsforhold til menigheten sin. –Kirken skaper gode og meningsfulle fellesskap, og jeg er glad for at jeg har fått være med å bygge noen av disse fellesskapene i Torridal, sier Anne Grethe B. Austeid, som har sittet i menighetsrådet i ti år, fra 2009–2019, og åtte år leder. Hun stiller til valg til høstens menighetsråd. –Jeg opplever det som meningsfullt å få være med å bygge menighet. Menighet er fellesskap – fellesskap med Gud og med andre mennesker.

Vil DU være med å bygge kirke i Torridal? Da kan du blant annet la deg nominere til menighetsrådet.

Menighetsrådet i Torridal har møter ca. 8–9 ganger i året. De foregår på kveldstid, i Torridal fortrinnsvis på tirsdager, men det velger menighetsrådene selv. I tillegg arrangerer menighetsrådet koselige sommer- og juleavslutninger; menighetsrådet er i seg selv et hyggelig fellesskap.

Målet er at rådet skal bestå av forskjellige mennesker – unge og gamle, kvinner og menn og folk fra både Strai, Augland og Mosby. Kirkevalget vil foregå 11. september, samtidig som kommunevalget, og det vil være i umiddelbar nærhet til kommunevalglokalene. Dersom du er innom for å stemme på kommunevalget, kan du raskt stikke innom og stemme til kirkevalget. Da bidrar du også til demokratiet i kirken, og det er viktig!

Håper vi sees!

Tilbake