Julehilsen fra soknepresten


Å sette himmel og jord i bevegelse

Jeg lurer på om uttrykket: ”sette himmel og jord i bevegelse”, stammer fra juleevangeliet. I alle fall er det det som bokstavelig talt skjer når Gud sender sin sønn inn i vår verden. Mennesker og skaperverk, og engler, settes i bevegelse for å ta imot Frelseren.

Det var forberedt i god tid. Profetene hadde snakket om barnet som skulle fødes i Betlehem, av en ung kvinne, flere hundre år før det skjedde. Engelen hadde kommet både til Maria og Josef for å fortelle om det som skulle skje.

Den nye, store stjernen på himmelen, viste vismennene veien til et fremmed land. Der skulle de tilbe den nye kongen som var født.

Keiser Augustus satte i gang en stor folketelling. Hele verden var på beina for å bli skrevet inn i manntall der slekten hørte hjemme. Derfor måtte også Maria og Josef sette seg i bevegelse, fra Nasaret til Betlehem, der profeten hadde sagt at Messias skulle fødes.

Og så. Når alt og alle er på plass, skjer underet: Guds sønn blir født, i stallen i Betlehem.

Himmelen fylles med engler, som synger om det som har skjedd:

Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker som Gud har glede i!

Det hender vi klager på at juleforberedelsene blir mange og styrete, men ingenting overgår alt det Gud har forberedt. Han satte virkelig himmel og jord i bevegelse for å komme oss mennesker så nær at vi kan høre det samme som gjeterne på marken: I dag er det født dere en frelser.

Gud har sin glede i mennesker, Gud har sin glede i oss. Alt Gud satte i gang, satte han i gang for oss.

Jesusbarnet er sentrum i juleevangeliet, men han må dele plassen med oss. Stjernen på himmelen, englesangen, Guds sønn i stallen. Alt skjedde for vår skyld.

Hva sier det om et menneske? Om oss?

At himmel og jord settes i bevegelse for at Gud skal komme nær menneskene?

I jula visker Gud til oss: «Du er et menneske jeg har glede i! I dag er det født deg en frelser!»

Ta med deg ordene hans. Gjemme dem i hjertet ditt, og grunn på dem! 

God jul!

Tilbake