Jula i Torridal kirke


Oversikt over julegudstjenestene

Velkommen til kirken i jula!

Julaften:
Gudstjeneste kl. 14 – barnekoret er med
Gudstjeneste kl. 16 – Åse Cornelia synger

Juledag: 
Høytidsgudstjeneste kl. 12 – Silje Rom Hafnor synger

Nyttårsaften:
Gudstjeneste kl. 17

Første gudstjeneste i januar blir søndag 8. januar.

Tilbake