Høstsemesteret starter


Gudstjeneste søndag 7. august

Høstsemesteret i Torridal menighet starter søndag 7. august. Da er det gudstjeneste kl. 11. Det er soknepresten vår, Liv Turid, som har gudstjenesten, og nylig avgåtte kantor, Maija-Liisa, skal være vikar på orgelet.

Ellers starter noen av aktivitetene opp fra og med uke 33, når skolen også starter opp. 24. august er det åpen barnehage, og 19. august er det Endelig fredag.

Formiddagscafé er satt til onsdager i partallsuker. Første formiddagscafé er onsdag 24. august kl. 11.

Informasjon over datoer for høsten, finnes på nettsidene våre, under 'Barn', 'Unge' og 'Voksne'.

Ellers er gudstjenesteplanen fremover slik:

7. august: Gudstjeneste kl. 11
14. august: Gudstjeneste kl. 11
28. august: Generasjonsgudstjeneste kl. 11
3. september: Konfirmasjonsgudstjeneste kl. 11
3. september: Konfirmasjonsgudstjeneste kl. 13
4. september: Konfirmasjonsgudstjeneste kl. 11
18. september: Gudstjeneste kl. 11
25. september: Generasjonsgudstjeneste m/utdeling av 4-årsbok kl. 11

 

Tilbake