Hvordan lever man videre med et «nesten-mord»?


Torridal kirkes juni-aksjon for Bhutan

Koronaen har mistet grepet, men utfordringene for menneskene i Bhutan fortsetter. Dessverre har Bhutan et stort antall jenter og kvinner som er blitt utsatt for overgrep og mishandling. At tallet er så stort som det er kan skyldes mange ting, men landet har ingen lovgivning som beskytter barn og kvinner mot overgripere.

Å være offer for overgrep er en stor belastning for den enkelte, så stor at noen har sagt om voldtekt at det er et «nesten-mord». I Bhutan tenker man at det som skjer med en, er ens egen feil. Man har gjort noe, kanskje i et tidligere liv, som gjør at man fortjener det som har hendt. En slik tankegang gjør overgrep enda vanskeligere å håndtere.

Gro Holm Rypestøl, kjent for mange her i Torridal, har i en årrekke jobbet med mental helse i Bhutan. Hvordan kan man få et godt liv, selv om man bærer på skader, sår og ødelagt liv? Hvordan få tilbake tryggheten og selvfølelsen? Kan man tenke at man er god nok, at det som har skjedd er ikke min feil?

I september drar Gro til Bhutan for å hjelpe jenter og kvinner i Bhutan som har vært utsatt for mishandling og misbruk. For mange av disse kvinnene er den eneste utveien fra overgrep å flykte inn i kvinneklostre. Gro har avtale med to kvinneklostre, her skal hun jobbe med kvinnene, prøve og gi dem troen på egen verdi til tross for det som har hendt. Hun jobber også med de samme problemstillingene overfor mennesker med psykiske og fysiske handikap.

Utfordringene er store, for jentene og kvinnene, for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Utfordringene er store også for Gro.
Derfor vil vi ta en utfordring, som kan gjøre livet noe bedre for de som bærer tyngre enn oss.

Vi vil bidra med det vi kan! Vi vil bidra økonomisk!
Derfor utfordrer vi oss som bor i Torridal: Hjelp jentene og kvinnene i Bhutan til et bedre liv!
Gaven kan vippses til Torridal kirkes aksjon Bhutan 526313
Pengene formidles videre av Stiftelsen Progreso.

Innsamlingen vil avsluttes 30.juni.

Innsamlingen er en del av Den norske kirkes

Tilbake