Dåpskjoler til låns


Du kan låne dåpskjole hos oss

Vi har vært så heldige og fått dåpskjoler til kirken vår, som kan lånes dersom du skal døpe barnet ditt og ikke har dåpskjole. Det vil ikke koste noe, og vi tar oss av vask og stell. Vi har kjoler for både guttebarn og jentebarn.

Ta kontakt med oss dersom dette skulle være aktuelt!

Tilbake