Temakvelder høsten 2022


 

Temakveld er torsdagskvelder med gjester som holder foredrag om forskjellige aktuelle tema, både åndelige, personlige, politiske, filosofiske m.m. Det er som regel servering og mulighet for samtale/spørsmål etterpå.

Sted: kirkekjelleren
Tid: torsdager kl. 19 – se program under 

Temakvelder høsten 2022:

15. september – Vegard Nilsen: Fastlegekrise eller medisinsk krise? 

29. september – Odd Bjørnsen: Englevakt? Engler før og nå.

13. oktober – Nils Terje Andersen: Alkohol – et av vår tids største samfunns- og folkehelseproblemer. Hvordan forholder presten og kirka seg til det?

27. oktober – Fartein Valen-Sendstad: Dom, fortapelse, legemets oppstandelse og evig liv – hvordan skal vi forstå dette?

10. november – Torridal kirkes musikalske historie

24. november – Ole A. Østhassel: Min trosreise.

Tilbake