Avventende oppstart


... men det blir gudstjeneste 9. januar.

2022 er i gang, men vi har nok en gang en pandemi å stri med. Tiltakene som ble innført før jul skulle vare i fire uker, og da evalueres, med mulighet for forlengelse. Disse fire ukene vil vare til og med onsdag 12. januar. Så får vi se hva tiden etter vil bringe. Men dette betyr følgende for oss:

Gudstjenesten 9. januar vil bli arrangert, men med registrering av navn og maks 50 deltakere.

Formiddagscafé onsdag 12. januar må utgå.
Strikkecafé torsdag 13. januar utgår også.

Når det gjelder Spiren, barnekor, småbarnssang og babysang, må vi avvente oppstart noe. Dette kommer vi fort tilbake til. Følg med! 

Tilbake