Barneaktiviteter avlyses t.o.m. onsdag 6. mai


Dette gjelder flere av våre aktiviteter

 

På grunn av smitteutbrudd og karantene i staben i menigheten må vi dessverre avlyse alle barnearrangement til og med onsdag 6. mai. Det gjelder småbarnssang, babysang, Spiren og barnekor.

Generasjonsgudstjenesten 2. mai blir i stedet til en vanlig gudstjeneste med nattverd.

Åpen barnehage forblir åpen.

Tilbake