Levende menighet!


Vil du være med å gjøre en forskjell?

Torridal menighet driver et stort arbeid, og det har vi mulighet til takket være trofaste givere som fast gir beløp til menigheten gjennom givertjenesten.

Midlene Den norske kirke får fra staten dekker prestetjenesten og noe administrasjon, samt trosopplæringsmidler til eventbaserte trosopplæringstiltak, som Lys våken, tårnagenter osv. Resten må vi dekke selv. Kontinuerlig barne- og ungdomsarbeid, samt flere stillingsprosenter som er nødvendig for at menigheten skal ha et så høyt aktivitetsnivå, er mulig takket være givertjenesten.

Givertjenesten er en stabil inntekt for menigheten, noe som er helt nødvendig for at vi skal ha en robust økonomi. Men givertjenesten er også skjør. Noen flytter og noen går ut av tiden. Derfor trenger vi nye krefter til.

Dersom du kunne tenke deg å bidra inn i givertjenesten, kan du trykke HER. Det er enkelt og tilgjengelig, og du velger selv hvilket beløp du vil bidra med. Alle monner drar!

Tusen takk dersom du vil bidra til en levende menighet!

 

Tilbake