Se også Trosopplæring


Trosopplæring 

Torridal menighet har en trosopplæringsplan som heter Åpne armer. Denne planen viser tilbud og arrangementer som skal gi barn og ungdom et variert tilbud fra de er 0-18 år. De fleste trosopplæringsaktivitetene er årlige arrangement, og det sendes ut invitasjon til medlemmene i posten. Selv om du eller barna dine ikke er medlem i Den Norske Kirke, så er ALLE hjertelig velkommen til å være med på aktivitetene våre! 

Tilbake