Ny nedstengning i kirken


Oppstart av gudstjenester og aktiviteter utsettes i minst to uker

 

Søndag 3. januar innførte regjeringen igjen strenge smitteverntiltak etter en juletid med oppadgående smittespredning i landet og en høyst prekær situasjon i våre naboland og ellers i Europa. Tiltakene forbyr offentlige arrangement med over ti deltakere, og anbefaler at alle kultur- og livssynsarrangement utsettes til tidligst 18. januar. 

Dette gjør at vi må vente med oppstart til tidligst 18. januar. Hva som skjer etter dette, vet vi ikke, men vi må ta høyde for at tiltakene kan forlenges.

Blant arrangementene som avlyses er:

  • Temakveld torsdag 7. januar.
  • Gudstjenestene 10. og 17. januar
  • Endelig fredag
  • Konfirmantundervisning

Det blir gjennomført begravelser med maks 50 deltakere. Men siden det har kommet forbud fra regjeringen mot private sammenkomster utenfor hjemmet med mer enn 5 deltakere, har vi ikke mulighet til å leie ut til minnesamvær og lignende arrangement.

Kirken.no har mer informasjon om hvordan tiltakene vil påvirke kirkelivet. Klikk her.

Tilbake