Årsmelding 2019


 

11. oktober er det årsmøte i menigheten. Dette skulle vært avviklet i mars sammen med en frivillighetsfest, men grunnet korona ble det avlyst. Årsmøtet blir i år enkelt avviklet etter gudstjenesten, men før kirkekaffe.

Her kan du se årsmeldingen fra 2019 som vi skal gå igjennom på møtet.

Vi ønsker alle innspill velkommen!

Tilbake