Menighetsmøte 9. mai


Årsmelding og sakspapirer finner du her

 

Etter gudstjenesten 9. mai er menighetsmøte i kirken. Der legger vi frem årsmeldingen for 2020, samt regnskapet og budsjettet for 2021. 

Årsmeldingen finner du her.

Vi skal gjennomgå gudstjenesteutvalgets og menighetsrådets forslag til ny liturgi, og det blir mulighet for å kommentere på denne under menighetsmøtet. 

Liturgien for forordnet gudstjeneste finner du her.

Liturgien for generasjonsgudstjeneste finner du her.

Ellers finner du alle forslagene ved å følge denne linken.

Dersom du ønsker å se alle forslagene til melodier, ber vi deg om å henvende deg til menighetskontoret.

Hjertelig velkommen

Tilbake