02.06.2020: Rom 8,12-17

12 Derfor, søsken, skylder vi ikke vårt kjøtt og blod noe, så vi skulle leve slik det vil. ...


Kilde: www.bibel.no