30.03.2020: 4 Mos 21,4-9

4 Så brøt de opp fra fjellet Hor og tok veien mot Sivsjøen. For de ville gå utenom Edom-landet. Men på veien ble folket utålmodig ...


Kilde: www.bibel.no