19.11.2019: Sal 27,1-5.13-14

1 Av David.
        
           Herren er mitt lys og min frelse,
          hvem skulle jeg være redd for?
           Herren er mitt livs vern,
          hvem skulle jeg frykte?
          
   
...

13 Men jeg vet at jeg skal se
           Herrens godhet i de levendes land.
          
   
...


Kilde: www.bibel.no