26.02.2017: 1 Kor 13,1-7

1 Om jeg taler med menneskers og englers tunger,
          men ikke har kjærlighet,
          da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle.
          
   
...


Kilde: www.bibel.no