Lys Våken
Lys Våken
Alder 11 år

Alle 11-åringer inviteres til overnatting i kirka fra lørdag til søndag.

 

Barna skal få erfare at kirka er deres hus, oppleve trygghet og at de blir sett og hørt.

 

På lørdagen blir det blant annet: bli kjent leker, sang, refleks-rebus, gudstjenesteverksted, fortelling og samtale, film, formingsaktivitet og god mat.

 

På søndagen deltar barna i gudstjenesten.

 

 10. desember 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Tinn kirkelige fellesråd Powered by Agrando