Visitas
Visitas

Oktober 2018

Det er visitas i Torridal menighet i perioden onsdag 24.10 til søndag 28.10.  Vi vil i denne sammenhengen også markere at det er 40 år siden kirka vår ble bygget.

Vi får besøk av prost, biskop og andre representanter fra bispedømmet.  Vi tror dette blir noen flotte og inspirerende dager med mange intessante arrangementer.  I tillegg vil det også bli bedriftsbesøk, skolebesøk og en del interne samlinger for stab, menighetsråd og inviterte gjester.

Onsdag 24.10. kl. 19.00 - Historielaget: Tema bygging av Torridal kirke

Torsdag 25.10 kl. 19.00 - Temakveld med biskop Stein Reinertsen: Tema: Gud eller mammon?

Fredag 26.10 kl. 20.00 - Endelig Fredag med beskøk av biskopen.

Lørdag 27.10 kl. 15.00 - Stor basar. Barnekoret synger og biskopen har andakt.  God mat, kaffe og kaker.

Søndag 28.10 kl. 11.00 - Festgudstjeneste med markering av 40 års jubileum og visitasforedrag.  Stor kirkekaffe med snitter og bløtkake.

Alle er hjertelig velkommen til å delta!

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 21. november 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Tinn kirkelige fellesråd Powered by Agrando