Vår kontakt i Bhutan
 


Vår kontakt i Bhutan
Vår kontakt i Bhutan

Karma K. Dorji er en 34 år gammel mann fra Bhutan. Han ble morløs som 7-åring. Faren giftet seg igjen, og Karma og lillebroren hans på 5 år ble da sendt i kloster. I de buddhistiske klostrene får disse barna delvis dekket primærbehov, men lite annet. De opplever dessverre lite omsorg og kjærlighet, og ofte det motsatte. Det er et hardt liv, og barn helt ned i 3-års alderen blir sendt i kloster. Dagsrutinen er å stå opp klokka 05. Mye av dagen går til å lære seg tibetanske bønner, de har praktiske oppgaver og de lærer å lage sandmandalaer og spille instrumenter. De bruker også mye tid på å lære seg dialogteknikk, der det er om å gjøre å overbevise andre.

Da Karma var 18 år, ble han og lillebroren heldigvis kjøpt fri fra klosteret. En av storebrødrene til Karma var blitt kristen, og solgte en motorsykkel eller moped for å kunne kjøpe brødrene fri fra klosterlivet. Broren hadde på denne tiden bosatt seg i den sydlige delen av Bhutan, der det bor mange nepalesere. I dette området er det mange kristne, og flere store menigheter. Mange av disse nepaleserne har blitt dårlig behandla i Nepal, og på 8o-tallet var det krig i landet. Mange har måttet rømme til Bhutan.

Karma ble kristen ved hjelp av sin storebror. For Karma ble det et kall å bruke tid, krefter og midler på å hjelpe disse guttemunkene i klostrene. Han har selv opplevd hvor tøft dette livet er, og han vil hjelpe så mange som mulig med mat, klær og ikke minst vise omsorg og at han bryr seg. Karma har også sitt eget reiseselskap, og han tar imot besøkende og guider dem rundt for å vise det vakre med Bhutan, men også skyggesidene ved landet.

Han sier: «Jeg må leve ut kristen nestekjærlighet i praksis, og hjelpe de jeg kan med å dekke de grunnleggende behov.»

I Korona-tiden har Bhutan også blitt rammet. Landet er helt nedstengt, og barna i klostrene og andre barn med spesielle behov, får ikke nok mat.

Vi er glade for at vi i Torridal kan være med å hjelpe! Vi kan gi penger som kan brukes for å gi utsatte barn, i kloster og de som har psykiske eller fysiske utfordringer et bedre liv!9. juli 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Tinn kirkelige fellesråd Powered by Agrando