Torridal barnekor
Torridal barnekor

For gutter og jenter fra 5 år til og med 4.trinn. Velkommen!

Barnekoret er for sangglade gutter og jenter fra ca 5 år og til og med 4.trinn. Vi øver i Torridal kirke fra klokka 18.00-19.00, mandager i partallsuker. Utenom øvelsene har vi sangoppdrag både innen-og utenbygds. Av og til har vi kveldsmat på koret, og noen ganger i løpet av året blir det overraskelse!

Kontaktperson:  Kathrine Refstie 934 57 079

Øvelsene høsten 2017 er: 4.september, 18.september, 16.oktober, 30.oktober, 13.november, 27.november og 11.desember.

Vi skal synge i Torridal kirke søndag 27.august kl 11.00 (oppstart av høstsemesteret for alle grupper, og 6-års bok), lørdag 4.november klokka 15.00 (høstbasar), søndag 17.desember klokka 18.00 (Lysmesse) og 24.desember klokka 14.00 (Generasjonsgudstjeneste).

 

Hjertelig velkommen til koret!

Hilsen Kirsten, Anette og Kathrine24. november 2017 | Logg inn | Copyright 2017 Tinn kirkelige fellesråd Powered by Agrando