Torridal barnekor
 


Torridal barnekor
Torridal barnekor

For gutter og jenter fra 5 år til og med 4.trinn. Velkommen!

Barnekoret er for sangglade gutter og jenter fra ca 5 år og til og med 4.trinn. Vi øver i Torridal kirke fra klokka 18.00-19.00, tirsdager i partallsuker. Utenom øvelsene har vi sangoppdrag både innen-og utenbygds. Av og til har vi kveldsmat på koret, og noen ganger i løpet av året blir det overraskelse!

Kontaktperson:  Kathrine Refstie 934 57 079

Øvelsene høsten 2019: 20.august, 3.september, 17.september, 15.oktober, 29.oktober, 12.november, 26.november og 10.desember.

Vi skal synge i Torridal kirke på samlingsgudstjeneste (oppstart av høstsemesteret) 25.august, Høstbasar 26.oktober, NMS Julemesse 15.november, Lysmesse 15.desember og julaften klokka 14.00.

Hjertelig velkommen til koret!

Hilsen Ann Marit og Kathrine8. desember 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Tinn kirkelige fellesråd Powered by Agrando