Torridal barnekor
Torridal barnekor

For gutter og jenter fra 5 år til og med 4.trinn. Velkommen!

Barnekoret er for sangglade gutter og jenter fra ca 5 år og til og med 4.trinn. Vi øver i Torridal kirke fra klokka 18.00-19.00, tirsdager i partallsuker. Utenom øvelsene har vi sangoppdrag både innen-og utenbygds. Av og til har vi kveldsmat på koret, og noen ganger i løpet av året blir det overraskelse!

Kontaktperson:  Kathrine Refstie 934 57 079

Øvelsene høsten 2018: 21.august, 4.september, 11.september, 2.oktober, 16. oktober, 30.oktober, 13.november, 27.november og 11.desember.

Vi skal synge i Torridal kirke søndag 26.august klokka 11.00, på samlingsgudstjeneste, oppstarten av semesteret i kirka.

 

Hjertelig velkommen til koret!

Hilsen Kirsten, Anette og Kathrine10. desember 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Tinn kirkelige fellesråd Powered by Agrando