Søndagsskolen - Jesus til barna!
 


Søndagsskolen - Jesus til barna!
Søndagsskolen - Jesus til barna!

Det er søndagsskole på de fleste vanlige formiddagsgudstjenester kl. 11.00. 

Det er søndagsskole på alle vanlige formiddagsgudstjenester kl. 11.00, unntatt når det er generasjonsgudstjeneste. 

Alle samles først i kirka og deltar i første del av gudstjenesten. Så synger vi søndagsskolesangen, og deretter fortsetter søndagsskolen i kirkekjelleren. Alle aldre er hjertelig velkommen! Vi sender ut egen innbydelse til alle treåringer som er medlem eller tilhørende i Den norske kirke. Det er også mulig å komme direkte ned i kirkekjelleren. Da er det lurt å være der ca 11.20. Når det ikke er søndagsskole, så har vi ordnet en barnekrok bakerst i kirka. Her er det småbord og stoler, og tegnesaker, bøker og litt leker.

Leder i Torridal søndagsskole er:

Kathrine Refstie: 93 45 70 79

Vi blir veldig glade hvis noen nye ønsker å være med som ledere/medhjelpere! Vi trenger flere:)

Høsten 2019 er det søndagsskole følgende dager:

18.august, 8.september, 13.oktober, 20.oktober, 27.oktober, 17.november og 24.november.

Generasjonsgudstjenester:

25.august (Samlingsgudstjeneste), 22.september (Høsttakkefest og 4-års bok), 1.desember (Lys Våken) og Julaften klokka 14.00.

Hjertelig velkommen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. november 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Tinn kirkelige fellesråd Powered by Agrando